Mistrzostwa Polski
Juniorów, Juniorów Młodszych
i Młodzieżowców w Karate Olimpijskim
Regulamin

 

CEL ZAWODÓW :

 • Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych
  konkurencjach, popularyzacja karate  jako sportu olimpijskiego.
 • popularyzacja karate  jako sportu olimpijskiego, wyłonienie Kadry
  Narodowej na 2019 r.

 

ORGANIZATORZY :

 • Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter
 • Polski Związek Karate

 

WSPÓŁORGANIZATORZY :

 • Wielkopolski Okręgowy Związek Karate Olimpijskiego
 • Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie
 • Urząd Gminy Suchy Las

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

22 kwietnia 2018r.
Hala Gminnego Ośrodka Sportu – GOS w Suchym Lesie.

WARUNKI  UDZIAŁU:

Zgłoszenie udziału w terminie do 20 kwietnia 2018 r. do godziny 12 w południe – online poprzez stronę : https://mpjuniorwkf.karatecup.pl

Pomoc techniczna: biuro@karatecup.pl

 

 • zgłoszenia mogą dokonywać kluby PZK po uzyskaniu akredytacji z systemu,
 • opłacona przez Klub licencja członkowska PZK na rok 2018
 • aktualne licencje zawodnicze,
 • dokumenty ubezpieczenia od NNW,
 • aktualne badania sportowo – lekarskie,
 • uiszczona opłata startowa,
 • dowód tożsamości ze zdjęciem,
 • stopień wyszkolenia:
  – Junior młodszy min.: 7 kyu w kata oraz 6 kyu w kumite,
  – Junior – minimum 6 kyu w kata oraz 5 kyu w kumite,
  – Młodzieżowiec – minimum 5 kyu w kata oraz 4 kyu w kumite,
 • stopnie wyszkolenia potwierdzone certyfikatem Polskiego Związku Karate.

 

LOSOWANIE, WERYFIKACJA DOKUMENTÓW, WAŻENIE, OPŁATA
STARTOWA :

 • losowanie odbędzie się po zakończeniu kontroli i weryfikacji dokumentów,
 • opłatę startową w wysokości 60 zł za konkurencję indywidualną i 120 zł za konkurencję drużynową uiszczamy gotówką w biurze zawodów na hali GOS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20,
 • ostateczny termin dokonania bezpłatnych zmian w zgłoszeniu upływa 20.04.2018r.,
 • po tym terminie każda zmiana w zgłoszeniu (przepisania zawodnika do innej kategorii) wagowej, dopisanie zawodnika) będzie wiązało się z uiszczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł za każdą zmianę,
 • po oficjalnym losowaniu nie ma możliwości dopisania zawodnika do konkurencji,
 • w dniu zawodów nie będzie możliwości dokonania jakichkolwiek zmian oprócz wykreślenia zawodnika,
 • w dniu zawodów będzie możliwość jedynie zważenia zawodnika na hali po uprzednim zgłoszeniu tego faktu organizatorowi.

 

WIEK ZAWODNIKÓW :

Zawodnicy będą kwalifikowani do poszczególnych kategorii wiekowych ze względu na dzienną datę urodzenia w pierwszym dniu zawodów:
-junior młodszy – 14 – 15 lat,
-junior – 16 – 17 lat,
-młodzieżowiec – 18 – 20 lat.

ZAPLANOWANE KONKURENCJE: kliknij aby rozwinąć listę

JUNIORZY MŁODSI :

– kata indywidualne dziewcząt,
– kata indywidualne chłopców,
– kata drużynowe juniorek (14-17 lat)
– kata drużynowe juniorów (14 – 17 lat),
– kumite indywidualne dziewcząt: -47kg, -54kg, +54kg,
– kumite indywidualne chłopców: -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg,
– kumite drużynowe dziewcząt (3 + 1 rezerwowa),
– kumite drużynowe chłopców (3 + 1 rezerwowy).

JUNIORZY:

– kata indywidualne dziewcząt,
– kata indywidualne chłopców,
– kata drużynowe juniorek (14 – 17 lat),
– kata drużynowe juniorów (14 – 17 lat),
– kumite indywidualne dziewcząt: -48kg, -53kg, -59kg, +59kg,
– kumite indywidualne chłopców: -55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg,
– kumite drużynowe dziewcząt (3 + 1 rezerwowa),
– kumite drużynowe chłopców (3 + 1 rezerwowy).

MŁODZIEŻOWCY:

– kata indywidualne kobiet,
– kata indywidualne mężczyzn,
– kata drużynowe kobiet,
– kata drużynowe mężczyzn,
– kumite indywidualne kobiet: -50kg, 55kg, 61kg, 68kg, +68kg,
– kumite indywidualne mężczyzn: -60kg, 67kg,75kg, -84kg, +84kg,
– kumite drużynowe kobiet (3 + 1 rezerwowa),
– kumite drużynowe mężczyzn (3 + 1 rezerwowy).

 

PRZEPISY :

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone według aktualnych przepisów WKF.

 • konkurencje kata drużynowe juniora młodszego i juniora zostaną rozegrane jako
  połączone 14 – 17 lat wg przepisów WKF
 • organizator nie zabezpiecza pasów startowych dla uczestników mistrzostw,
 • sprzęt ochronny zgodny z przepisami WKF (PZK),
 • wykaz obowiązującego sprzętu ochronnego widnieje na stronie PZK,
 • tylko licencjonowani trenerzy mogą przebywać w wyznaczonym przepisami miejscu wyłącznie w dresie klubowym i ważną widoczną licencją trenerską,
 • w obszarze pola walk mogą przebywać tylko zawodnicy i ich trenerzy aktualnie toczący walki oraz sędziowie.
 • istnieje możliwość uzupełnienia drużyny kata młodzieżowców jednym zawodnikiem z niższej kategorii wiekowej (juniorów),
 • w konkurencjach, w których obsada jest niepełna (min. 4 zawodników lub drużyn) nie będzie przyznawany tytuł Mistrza Polski ani punktacja do Rankingu oraz klasyfikacji końcowej Mistrzostw, kategoria taka może też zostać odwołana.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.

 • złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 300 zł.,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
 • za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego klub,
 • ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora,
 • przy weryfikacji zgłoszeń przed zawodami należy posiadać kopię zgłoszenia zawodników,
 • kontakt z organizatorem: Mariusz Siebert tel. 608-331-944 lub 695-444-416, mail: mariusz.siebert@gmail.com

Zgodnie z informacją która ukazała się na stronie PZK 25.04.2013r. dotyczącą współzawodnictwa sportowego w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Karate WKF w roku 2014, Polski Związek Karate informuje, że zgodnie z „Częścią Ogólną Regulaminu
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci Młodzieży” Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego w punkcie 3.3. zawarta jest informacja, która mówi, iż:
„Zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczane do współzawodnictwa sportowego tylko w jednej kategorii wiekowej, to znaczy w tej, w której ze względu na rok urodzenia i
wewnętrzne przepisy sportu powinien w danym roku startować”. Oznacza to, że w bieżącym roku startowym zawodnik może rywalizować tylko w jednej kategorii wiekowej (młodzika, lub juniora młodszego) w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzika lub Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

SĘDZIOWIE :

 • Listę sędziów ustali Organizator w porozumieniu z Panem Remigiuszem Powroźnikiem. Adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator zapewni noclegi dla powołanych sędziów z 21/22 kwietnia 2018r. w Hotelu IBIS – Poznań Północ,
  ul. Konwaliowa 3, 62-002 Suchy Las, tel.785-052-554
  Kontakt z Panem Jarosławem Lewandowskim – Tel. 503-180-522 oraz Panem Remigiuszem Powroźnikiem – tel. 690-533-770

 

PROGRAM ZAWODÓW :

21 kwietnia 2018 (sobota)Hala Gminnego Ośrodka Sportu - Suchy Las
od 16:00Weryfikacja dokumentów, ważenie zawodników, opłaty startowe

22 kwietnia (niedziela)Hala Gminnego Ośrodka Sportu - Suchy Las
8:00 do 8:30Ważenie zawodników przyjeżdżających w dniu zawodów i zgłoszenie tego faktu organizatorowi i Komisji Sportu PZK w Hali Sportowej w biurze zawodów
9:00Rozpoczęcie zawodów - konkurencje kata i kumite

W dniu zawodów będzie możliwość tylko zważenia zawodnika.
Wykreślenie zawodnika po oficjalnym losowaniu nie zwalnia z opłaty startowej.
Nie ma możliwości dopisania zawodnika po oficjalnym losowaniu.

PROGRAM ZAWODÓW

21 kwietnia 2018 (sobota)Hala Gminnego Ośrodka Sportu - Suchy Las
od 16:00Weryfikacja dokumentów, ważenie zawodników, opłaty startowe
22 kwietnia (niedziela)Hala Gminnego Ośrodka Sportu - Suchy Las
8:00 do 8:30Ważenie zawodników przyjeżdżających w dniu zawodów i zgłoszenie tego faktu organizatorowi i Komisji Sportu PZK w Hali Sportowej w biurze zawodów
9:00Rozpoczęcie zawodów - konkurencje kata i kumite

MIejsce Zawodów

Hala Gminnego Ośrodka Sportu ul. Szkolna 15
62-002 Suchy Las

Click to open a larger map

Suchy Las
9°
zamglenie
wilgotność: 100%
wiatr: 3m/s płd. - płd. wsch.
Max: 16 • Min: 14
20°
Pon
18°
Wt
15°
Śr
18°
Czw
Weather from OpenWeatherMap

Organizatorzy

Sponsorzy

Patronat medialny